Organisational Planting Parenting

OPP je program namijenjen za:

Organizacije koje prepoznaju važnost facilitiranja teme roditeljstva kroz kreiranje sustava potpore za roditelje i implementaciju tog sustava unutar svojih organizacija

Roditelje (majke i očeve) koji prolaze kroz iskustvo roditeljstva (podrazumijeva i roditelje koji su posvojili ili udomili dijete, roditelje koji su izgubili dijete tijekom faze trudnoće/rodiljnog i roditeljskog dopusta/povratka i reintegracije na radno mjesto) i pružanje podrške pri usklađivanju roditeljske uloge i poslovne uloge

OPP ima i društvenu komponentu podizanja svjesnosti o izazovima s kojima se susreću roditelji, posebice žene i drugi prime giveri u fazama roditeljstva unutar poslovnog okruženja.

OPP program baziran je na kreiranju sustava potpore kroz 3 faze:

 • Faza trudnoće
 • Faza rodiljnog i roditeljskog dopusta
 • Faza povratka i reintegracije na radno mjesto

OPP razvijen je u skladu s holističkim pristupom gdje se roditelj ne razmatra van konteksta svoje okoline što definira koga sve program uključuje ovim pristupom.

OPP unutar organizacijskog konteksta uključuje:

Benefiti OPP programa:

Organizacija

 • Zadržati top talente unutar organizacije koji prolaze kroz iskustvo roditeljstva (posebice iskustva dolaska prvog djeteta)
 • Povećati postotak žena na rukovodećim pozicijama koje istovremeno prolaze kroz iskustvo roditeljstva
 • Organizacija mari za svoje zaposlenike i vrednuje posvećenost poslovnoj ulozi u fazama roditeljstva kroz koje zaposlenica/zaposlenik prolazi
 • Uspješna facilitacija procesa tranzicije povratka s rodiljnog i roditeljskog dopusta te uspješna reintegracije na radno mjesto

Roditelj

 • Stvoriti osjećaj uključenosti, vrijednosti i potpore tijekom iskustva roditeljstva i održavanje work-life balansa kroz faze trudnoće, rodiljnog i roditeljskog dopusta te povratka na radno mjesto
 • Potaknuti motiviranost i razviti povjerenje kroz proces tranzicije povratka na radno mjesto
 • Osnažiti i pomoći razviti produktivne mehanizme koji pružaju lakše nošenje s iskustvom roditeljstva na radnom mjestu
 • Prepoznati vještine stečene kroz iskustvo roditeljstva i njihovu primjenu u poslovnom okruženju
 • Smanjiti stres i pritisak kroz faze trudnoće, rodiljnog i roditeljskog dopusta te povratka na radno mjesto

Upitnik putem kojeg se prikupljaju iskustva žena na rukovodećim pozicijama kroz 3 faze:

Ispuni upitnik!

Ivana Peršin - sistemski gestalt coach, edukant Gestalt psihoterapije

E: ivana.persin@kapsula-komunikacije.hr

Adresa: Radnička cesta 39, Zagreb